Ossu vol.3, パイナプル (Pineapple) issue, Tokyo, Ossu, 2013, A5 format, Offset, 1000 copies, 64 pp.

With
Tran Minh Duc
fumiko imano
Kotori Kawashima
Tsukasa Kudo
Shinpei Kusanagi
Shimon Minamikawa
Eiko Mori
MIKIO SAKABE

 

Ossu vol.2, ハンサム (Handsome) issue, Tokyo, Ossu, 2012, 13 x 18,5 cm, Offset, 1000 copies?, 6 leaflets attached with a ribbon 16 pages each, 96 pages total.

With
Motoyuki Daifu
Simon Fujiwara
Kotori Kawashima
Futoshi Miyagi
Eiko Mori
Sakiko Nomura

 

Ossu vol.1, 日本男児 (Japanese boy) issue, Tokyo, Ossu, 2011, 14 x 20 cm, Offset, 1000 copies?, open spine binding, 80 pages.

With
Toru Kirishima
Futoshi Miyagi
Eiko Mori
Hiroyuki Takenouchi
Hanayo
Fumiko Imano
Twotom

http://www.ossu.jp
http://fmiyagi.com